Τραυμάτισαν με μαγκούρες χωριανό τους για μια παρατήρηση