Τον Πρόεδρο ενημερώνει ο πρωθυπουργός για τo Eurogroup