Θρήνος για τον Μάριο. Έπεσε στο κενό ενώ καθάριζε κτίριο…