Θεσσαλονίκη: Προκάλεσαν φθορές σε υποκατάστημα τράπεζας