Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία γονέων έξω από το 5ο Δημοτικό Σχολείο