Τεράστια αύξηση ιικού φορτίου στα λύματα. Αύξηση έως και +338%