Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων: Πώς να υπολογίσετε τα μόρια