Τα προσωρινά αποτελέσματα για πυροπροστασία (ΟΑΕΔ, 5.066 θέσεις)