Τα προαπαιτούμενα στο επίκεντρο του υπουργικού συμβουλίου