Τα παιδιά του Φώτη Ντούλου τον επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο πριν το θάνατό του..