Τα καυσαέρια αυτοκινήτου μπορούν να σου κόψουν το νήμα της ζωής