Σύσκεψη στον ΙΣΑ για τις κινητοποιήσεις στα διαγνωστικά κέντρα