Συνταξιούχοι: Δεν πιστεύουν λέξη απο τα λόγια του... Αλέξη!