Σύνταξη από τα 52 για 500.000 γονείς. Όλες οι προϋποθέσεις