Συνεδρίασε εκτάκτως το Συντονιστικό Πολιτικής Προστασίας