Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και η ρύθμιση για τα μισθολογικά των ενστόλων