Στο «κόκκινο» από σήμερα Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Ροδόπη