Στο επίκεντρο του Euro Working Group το ελληνικό πρόγραμμα και ασφαλιστικό