Στο επίκεντρο της Επιτροπής για τον Γ. Παπαντωνίου η συλλογή στοιχείων για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»