Στο δικαστήριο μεταφέρονται οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί