Στις αρχές Τον Μαΐο του 2019 τα πρώτα καινούρια αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη