Στη Γεωργία ο Τ. Κουίκ για την διατήρηση & την ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας