Στάση εργασίας την Παρασκευή από τους λιμενεργάτες του ΟΛΠ