Στα 3,97 δισ. ευρώ τα «φέσια» του Δημοσίου προς τους ιδιώτες