Στα 109,015 δισ. ευρώ τα χρέη προς το Δημόσιο τον Ιούνιο