Σκύλος ζει δίπλα στο εικόνισμα του νεκρού αφεντικού του