Σκληρή επιστολή Αρχιεπισκόπου και ΔΙΣ προς την υπουργό Παιδείας