Σήμερα εγκρίνεται από το κοινοβούλιο της Ιταλίας ο προϋπολογισμός