Σήμα κινδύνου από εξαγωγές - ΑΕΠ λόγω capital control και κρίσης