Σεντένο: Το χρέος στο τέλος του προγράμματος με την επιτυχή ολοκλήρωσή του