Σάσα Μπάστα: «Έχω κανονίσει και φωτογράφο στη διάρκεια του τοκετού»