Σαρωτικές αλλαγές στο μηχανογραφικό - Ο νέος «χάρτης» των ΑΕΙ