Πτώση ατόμου στις ράγες του ηλεκτρικού - Διακοπή κυκλοφορίας στο Τμήμα Πειραιάς- Ταύρος