Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια το Μεταφορικό Ισοδύναμο