Προβληματισμός για τις νέες εστίες μετάδοσης σε κλινικές