Πρωτοφανές: Εντυσαν(;) τον υπουργό αστυνομικό για να τον φυγαδεύσουν!