Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ανεργία - Πάνω από 1,1 εκατ. δεν έχουν δουλειά