Πρόστιμο 1.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν έχουν πινακίδες για POS