Προσπάθησαν να αρπάξουν καταθέσεις 1 εκατ. ευρώ από ηλικιωμένο με άνοια