Προσήχθησαν τρεις νεαροί ύποπτοι για καταστροφές στα επικυρωτικά μηχανήματα ΜΜΜ