Πρόγραμμα Γέφυρα: Πότε ξεκινά η επιδότηση για τα «κόκκινα» δάνεια