Πώς να κάνετε αίτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας