Περιφέρεια Αττικής: Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης των μμε που επλήγησαν από την πανδημία