Πέρασε η συνταγματική αναθεώρηση από τη Βουλή των Σκοπίων