Παράταση προθεσμίας για συμμετοχή στον διαγωνισμό  “Israel at 70: Innovation atits Best 2018”