Πανελλαδικές: Προαιρετική χρήση μάσκας για υποψηφίους και αποστάσεις 1,5 μέτρου