Πανελλαδικές: Ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές για πληροφορίες και ψυχολογική υποστήριξη