«Πάγος» από τον Σόλτς στα σενάρια περί αναβολής της περικοπής των συντάξεων