Πάγωμα ΦΠΑ στα ακίνητα: Τι κέρδος θα έχουν οι αγοραστές