Ολοκληρώθηκε η πορεία των συνταξιούχων στο κέντρο της Αθήνας